Aprann plis enfòmasyon konsènan Cap Rezo Sante:
1.
Travay nou an
2.
ekip nou an
3.
Blog
4. Kenbe an kontak atravè
Facebook Page nou an.

Rete enfòme:
1.
Kalandriye.
2.
Lis òganizasyon yo.
3.
Lis fasilite.
4.
Imèl Anons an gwoup (Yahoo Gwoup)
5.
Resous (dosye + lyen yo).
6.
Distribisyon (pwovizyon sante).

Kominike ak Rezo a:
1.
Antre nan rezo a.
2.
Imèl gwoup diskisyon:
3.
Abònman nan gwoup diskisyon (voye yon imel vid).
4.
Pibliye yon evènman Kalandriye la.
5.
Pibliye yon resous (lyen sit entènèt oswa tache ranpli ak 1-2 deskripsyon fraz).